CONTACT

Bionic Network Solution

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 555/14 หมู่11 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0505558011446
Office : 052-005-264 (ระบบตอบรับอัตโนมัติ)
Fax : 052-005-264 กด 0
สายตรง K.รัต 081-027-0320

TOP